Pole tekstowe: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZSOWEGO
URZĄD MIASTA ZGORZELEC

Narada — szkolenie pracowników ds. obronnych i obrony cywilnej 2012. Prezentacja.

W sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz. 268 z 2006 roku)

 o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej, przesłana przez Starostwo Powiatowe Zgorzelec

W sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwych organów w tych sprawach (Dz. U. 191 poz. 1415 z 2006 roku)

Dokumenty

Zimowe Utrzymanie Dróg 2012/13

 

Plan Zimowe Utrzymanie Dróg 2012/13

 

Pobierz dokument

§

Plan OC 2013

 

Plan przedsięwzięć Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2013 roku

 

Pobierz dokument PDF

Prezentacja ze szkolenia Świadczenia Rzeczowe na rzecz obrony

 

Prezentacja multimedialna ze szkolenia z pracownikami ds.  OC z zakresu świadczeń rzeczowych

 

Pobierz dokument

§

ZAPOZNANIE Z NOWYMI SYGNAŁAI ALARMOWYMI I PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA. ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W OKRESIE WIOSENNO LETNIM.

informacja- szkolenie - 26 III 2013

Przygotowanie struktur OC do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju — prezentacja ze szkolenia

informacja- szkolenie - 6 VI 2013